O společnosti

Jsme tradiční česká firma zabývající se výrobou hasičské techniky. Hlavním programem společnosti je vlastní vývoj a výroba hasičských nástaveb a vestaveb vozidel. Specializujeme se na rekonstrukce, modernizace a přestavby stávajících vozidel. Součásti nabídky je dodávka veškerého požárního příslušenství.

Firma je rovněž držitelem certifikátů ISO 9001:2009 a ISO 3834-2:2006.

historie 

Historie

Závod byl založen v roce 1899 majiteli pány Cilkem a Trdlicou na výrobu katrů a dřevoobráběcích strojů. Z důvodu malého zájmu o tyto výrobky se noví majitelé firmy pánové Černý a Němec rozhodli pro nový sortiment výroby - hasící stříkačky. Mohutný nárůst výroby nastal až od roku 1907, kdy firmu zakoupil pan Smékal. V té době se vyráběly nejen hasicí stříkačky, ale i požární vozy, tělocvičné nářadí a dokonce se postavilo i několik osobních vozů. V roce 1937, po úmrtí průkopníka požární techniky pana Smékala, nastoupil nový majitel, pan Potůček, který doplnil stávající provozy o tkalcovnu na požární hadice, rozšířil výrobní a pomocné provozy západním směrem a modernizoval strojní vybavení. Po zestátnění v roce 1948 přešla továrna pod státní podnik SIGMA Olomouc s označením THZ (továrna hasicích zařízení). K další organizační změně došlo v roce 1962, kdy byla továrna začleněna do dalšího národního podniku KAROSA Vysoké Mýto., který ve Slatiňanech sériově vyráběl komunální automobily (cca 330 ks ročně) a rozhodující komponenty pro hasící vozy, stříkačky a vojenskou techniku.

V roce 1994 se v rámci privatizačního projektu stává novým majitelem závodu společnost prezentující právního nástupce původního majitele podniku a firma přijala jméno Strojírna Potůček Slatiňany.

Společníci SPS stáli po privatizaci v roce 1994 před vážným problémem, jak nahradit ztrátu trhu RVHP a tak zachovat strojírenskou výrobu ve Slatiňanech. Prvořadým řešením se stala výrazná transformace výrobního programu firmy spočívající nejen v rozšíření sortimentu výrobků, ale zejména v kvalitativní změně přístupů ke konstrukci, technologii, organizaci a zabezpečení výroby vůbec.

V červenci 2008 došlo ke sloučení s firmou V.K.P. spol. s r.o. Chrudim. Těžištěm výroby části SPS byla finální výroba nástaveb pro manipulaci s tekutými látkami a hasící nástavby ukládané na různé druhy podvozků. SPS se specializovala na adresná individuální řešení podle potřeb a přání téměř výhradně tuzemských zákazníků.

V roce 2013 je společnost prodána společnosti KOBIT, spol. s r.o. a stává se součástí KOBIT Holding. A od této doby vystupuje společnost pod obchodní značkou KOBIT – THZ s.r.o. Vstupem do této skupiny došlo k posílení kapitálové stability společnosti a tím pádem i k dalšímu zvýšení kvality výroby. Dnes se už společnost zabývá výhradně výrobou nástaveb požární techniky a výrobou požárních kontejnerů.

MENU
Aktuality
V tomto článku si Vám dovolujeme představit možnosti nástavby na různých podvozcích. Tato koncepce Cisternové automobilové stříkačky odpovídá technickým podmínkám dotačního programu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
08.01.2017
Dvojici cisternových automobilových stříkaček určených především k technickým zásahům ve městech převzali pražští hasiči.
24.11.2016
archiv