O společnosti

Jsme tradiční česká firma zabývající se výrobou hasičské techniky. Hlavním programem společnosti je vlastní vývoj a výroba hasičských nástaveb a vestaveb vozidel. Specializujeme se na rekonstrukce, modernizace a přestavby stávajících vozidel. Součásti nabídky je dodávka veškerého požárního příslušenství.

Firma je rovněž držitelem certifikátů ISO 9001:2009 a ISO 3834-2:2006.

historie 

Historie

Závod byl založen v roce 1899 pány Cilkem a Trdlicou na výrobu katrů a dřevoobráběcích strojů. Z důvodu malého zájmu o tyto výrobky se noví majitelé firmy pánové Černý a Němec rozhodli pro nový sortiment výroby - hasící stříkačky. Mohutný nárůst výroby nastal až od roku 1907, kdy firmu zakoupil pan Smékal. V té době se vyráběly nejen hasicí stříkačky, ale i požární vozy, tělocvičné nářadí a dokonce se postavilo i několik osobních vozů. V roce 1937, po úmrtí průkopníka požární techniky pana Smékala, nastoupil nový majitel, pan Potůček, který doplnil stávající provozy o tkalcovnu na požární hadice, rozšířil výrobní a pomocné provozy západním směrem a modernizoval strojní vybavení. Po zestátnění v roce 1948 přešla továrna pod státní podnik SIGMA Olomouc s označením THZ (továrna hasicích zařízení). K další organizační změně došlo v roce 1962, kdy byla továrna začleněna do dalšího národního podniku KAROSA Vysoké Mýto., který ve Slatiňanech sériově vyráběl komunální automobily (cca 330 ks ročně) a rozhodující komponenty pro hasící vozy, stříkačky a vojenskou techniku.

V roce 1994 se v rámci privatizačního projektu stává novým majitelem závodu společnost prezentující právního nástupce původního majitele podniku a firma přijala jméno Strojírna Potůček Slatiňany.

Společníci SPS stáli po privatizaci v roce 1994 před vážným problémem, jak nahradit ztrátu trhu RVHP a tak zachovat strojírenskou výrobu ve Slatiňanech. Prvořadým řešením se stala výrazná transformace výrobního programu firmy spočívající nejen v rozšíření sortimentu výrobků, ale zejména v kvalitativní změně přístupů ke konstrukci, technologii, organizaci a zabezpečení výroby vůbec.

V červenci 2008 došlo ke sloučení s firmou V.K.P. spol. s r.o. Chrudim, která vyráběla nástavby pro manipulaci s tekutými látkami a hasící nástavby ukládané na různé druhy podvozků. SPS se specializovala na adresná individuální řešení podle potřeb a přání téměř výhradně tuzemských zákazníků.

V roce 2013 je společnost prodána společnosti KOBIT Holding, s.r.o. a stává se tak její součástí. V této době vystupuje společnost pod obchodní značkou KOBIT – THZ s.r.o. Vstupem do této skupiny došlo k posílení kapitálové stability společnosti a tím pádem i k dalšímu zvýšení kvality výroby. Dnes se už společnost zabývá výhradně výrobou nástaveb požární techniky a výrobou požárních kontejnerů.

Od polovině roku 2017 funguje na trhu pod novou obchodní značkou KOBIT – THZ CZ s.r.o.

MENU
Aktuality
Dovolujeme si Vás pozvat na JIČÍNSKÝ VELETRH 2023, který se koná 22. – 24. 8. 2023 v areálu firmy KOBIT v Jičíně.
16.07.2023
Dovolujeme si Vás upozornit na celozávodní dovolenou, která bude probíhat od 24. 7. do 4. 8. 2023. 
10.07.2023
archiv